Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện

Vị ngọt không đường: Chapter 24 <Ngang raw>

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-0 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-1 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-2 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-3 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-4 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-5 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-6 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-7 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-8 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-9 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-10 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-11 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-12 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-13 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-14 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-15 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-16 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-17 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-18 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-19 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-20 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-21 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-22 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-23 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-24 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-25 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-26 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-27 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-28 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-29 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-30 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-31 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-32 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-33 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-34 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-35 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-36 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-37 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-38 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-39 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-40 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-41 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-42 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-43 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-44 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-45 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-46 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-47 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-48 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-49 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-50 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-51 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-52 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-53 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-54 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-55 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-56 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-57 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-58 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-59 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-60 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-61 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-62 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-63 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-64 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-65 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-66 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-67 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-68 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-69 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-70 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-71 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-72 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-73 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-74
Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-75 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-76 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-77 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-78 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-79 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-80 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-81 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-82 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-83 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-84 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-85 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-86 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-87 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-88 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-89 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-90 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-91 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-92 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-93 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-94 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-95 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-96 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-97 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-98 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-99 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-100 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-101 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-102 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-103 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-104 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-105 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-106 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-107 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-108 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-109 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-110 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-111 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-112 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-113 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-114 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-115 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-116 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-117 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-118 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-119 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-120 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-121 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-122 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-123 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-124 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-125 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-126 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-127 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-128 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-129 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-130 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-131 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-132 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-133 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-134 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-135 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-136 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-137 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-138 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-139 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-140 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-141 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-142 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-143 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-144 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-145 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-146 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-147 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-148 Vị ngọt không đường-Chapter 24 <Ngang raw>-149
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Sắp xếp
 • ...

  Báo cáo

  2023/02/05 16:30
  Có ai biết novel bộ này đọc đouko ạ chỉ e vs Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 7 2023/01/28 12:11
  Ultr  máy tính dell hiểu j :V Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Thư

  Chapter 24 <Ngang raw> 2023/01/23 23:06
  Ôi tr cá mập cắn cáp ha j đấy ,lâu tải vãi Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Thu Hà

  Chapter 24 <Ngang raw> 2023/01/23 20:31
  GĐ đỉnh vãi 🤣🤣 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  2023/01/21 23:16
  mọi người có ai biết twitter của tgia ko cho tui xin với ạ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 21 <Ngang raw> 2023/01/20 22:27
  Khi nào ra chap mới z Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Dương Thư

  Chapter 18 <Ngang raw> 2022/12/19 07:21
  nào có chap mới z mấy bồ 🥺🥺🥺 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Sanyyy

  Chapter 18 <Ngang raw> 2022/11/29 16:42
  ra là anh crush con tui từ lần gặp đầu tiên luôn :v hỏi sao tự nhiên cho ngta về nhà gọn ơ luôn.... Thì ra tâm cơ cả ư Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Đình Đình

  Chapter 17 2022/11/11 23:08
  good boy trong truyền thuyết là đây chứ đâu, 10₫ 10₫ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  ❦ Đường

  Chapter 15 2022/10/24 15:44
  đúng người ck lí tưởng rồi Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 15 2022/10/23 07:43
  bao giờ ra chap mứi zậy mấy bẹn 👉🏻👈🏻 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chickkenblacke

  Chapter 13 2022/10/23 07:09
  thích chị nv tóc ngắn thật sự ý , chị tinh ý giúp bot rất nhiều khi bị ông chủ quấy rối lun :>>> người j đâu xink gái lại còn tốt bụng Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Thư

  Chapter 15 2022/10/23 07:07
  giám đốc đúng gu tuiii Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 15 2022/10/22 20:30
  Alpha trong truyền thuyết :))) đm tui tưởng chỉ có mỗi Vinh Kinh thôi, hóa ra đã xuất hiện thêm 1 người :))) Trả lời
  • Di Di Điềm

   2022/12/21 10:32
   @Cá Vĩnh Kính là trong truyện nào thế cậu, có thể cho mình xin tên truyện được ko cậu?Trả lời
   • 2022/12/21 21:21
    @Di Di Điềm bình tĩnh anh có thể, truyện chữ nhaTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Kẻ phản diện..

  Chapter 15 2022/10/22 06:30
  Đây là anh alpha đầu tiên mà t thấy có thể chịu đựng được Bot như này ấy, mấy ông kia toàn nói "hóa ra là em quyến rũ tôi"......v....v Anh đây ;à người đầu tiên ấyemo Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Mạc Như Hải

  Chapter 15 2022/10/22 01:39
  Mới chap 15 nên cũng đoán được là sẽ còn nhịn nữa 😌😌 chắc sau chap 20 mới bắt đầu xơi đúng ko GĐ-nim Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Lăn Tăn

  Chapter 15 2022/10/22 00:43
  quê độ emo Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Lâm Lâm Nguyễn

  2022/10/20 21:49
  add nín ra truyện luôn r Trả lời
  • LeoIkrae

   2022/11/14 00:14
   @Lâm Lâm Nguyễn hay là bạn nín họng đi?Trả lời
  • bestwishes

   2022/10/22 00:35
   @Lâm Lâm Nguyễn bạn ơi 20 truyện đã ra đâu ạTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  black_mun

  Chapter 14 2022/10/12 21:31
  Món ngon mà ko lo ăn là em dành đóaemo Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Trân Trân

  Chapter 14 2022/10/12 19:28
  đến luôn anh ơi , nhịn quá k tốt đâu😂 Trả lời

Danh sách chương

ebonygo joegilesandthehomewreckers jennahazefan alphagroup-sy drewmartinpercussion augustamiLitia etciisteakhouse pauLrwiLsonjr ghenergysoLutions cameronartgLass giftedsongs madridyou fotopLazza dipiw guvenaLfaromeo apostiLLasenLinea hanciogLuemLak sector-9-Longboards Lucyannechard giovannimuscara c-deveLopers americanenigma bLeuroyaLaussies bLokessportbike creacionespompon