Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện

Phục thù: Chapter 49

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Phục thù-Chapter 49-0 Phục thù-Chapter 49-1 Phục thù-Chapter 49-2 Phục thù-Chapter 49-3 Phục thù-Chapter 49-4 Phục thù-Chapter 49-5 Phục thù-Chapter 49-6 Phục thù-Chapter 49-7 Phục thù-Chapter 49-8 Phục thù-Chapter 49-9 Phục thù-Chapter 49-10 Phục thù-Chapter 49-11 Phục thù-Chapter 49-12 Phục thù-Chapter 49-13 Phục thù-Chapter 49-14 Phục thù-Chapter 49-15 Phục thù-Chapter 49-16 Phục thù-Chapter 49-17 Phục thù-Chapter 49-18 Phục thù-Chapter 49-19 Phục thù-Chapter 49-20 Phục thù-Chapter 49-21 Phục thù-Chapter 49-22 Phục thù-Chapter 49-23 Phục thù-Chapter 49-24 Phục thù-Chapter 49-25 Phục thù-Chapter 49-26 Phục thù-Chapter 49-27 Phục thù-Chapter 49-28 Phục thù-Chapter 49-29 Phục thù-Chapter 49-30 Phục thù-Chapter 49-31 Phục thù-Chapter 49-32 Phục thù-Chapter 49-33 Phục thù-Chapter 49-34 Phục thù-Chapter 49-35 Phục thù-Chapter 49-36 Phục thù-Chapter 49-37 Phục thù-Chapter 49-38 Phục thù-Chapter 49-39 Phục thù-Chapter 49-40 Phục thù-Chapter 49-41 Phục thù-Chapter 49-42 Phục thù-Chapter 49-43 Phục thù-Chapter 49-44 Phục thù-Chapter 49-45 Phục thù-Chapter 49-46 Phục thù-Chapter 49-47 Phục thù-Chapter 49-48 Phục thù-Chapter 49-49 Phục thù-Chapter 49-50 Phục thù-Chapter 49-51 Phục thù-Chapter 49-52 Phục thù-Chapter 49-53 Phục thù-Chapter 49-54 Phục thù-Chapter 49-55 Phục thù-Chapter 49-56 Phục thù-Chapter 49-57 Phục thù-Chapter 49-58 Phục thù-Chapter 49-59 Phục thù-Chapter 49-60 Phục thù-Chapter 49-61 Phục thù-Chapter 49-62 Phục thù-Chapter 49-63 Phục thù-Chapter 49-64 Phục thù-Chapter 49-65 Phục thù-Chapter 49-66 Phục thù-Chapter 49-67 Phục thù-Chapter 49-68 Phục thù-Chapter 49-69 Phục thù-Chapter 49-70 Phục thù-Chapter 49-71 Phục thù-Chapter 49-72 Phục thù-Chapter 49-73 Phục thù-Chapter 49-74 Phục thù-Chapter 49-75 Phục thù-Chapter 49-76 Phục thù-Chapter 49-77 Phục thù-Chapter 49-78 Phục thù-Chapter 49-79 Phục thù-Chapter 49-80 Phục thù-Chapter 49-81 Phục thù-Chapter 49-82 Phục thù-Chapter 49-83 Phục thù-Chapter 49-84 Phục thù-Chapter 49-85 Phục thù-Chapter 49-86 Phục thù-Chapter 49-87 Phục thù-Chapter 49-88 Phục thù-Chapter 49-89 Phục thù-Chapter 49-90 Phục thù-Chapter 49-91 Phục thù-Chapter 49-92 Phục thù-Chapter 49-93 Phục thù-Chapter 49-94 Phục thù-Chapter 49-95 Phục thù-Chapter 49-96 Phục thù-Chapter 49-97 Phục thù-Chapter 49-98 Phục thù-Chapter 49-99 Phục thù-Chapter 49-100 Phục thù-Chapter 49-101 Phục thù-Chapter 49-102 Phục thù-Chapter 49-103 Phục thù-Chapter 49-104 Phục thù-Chapter 49-105 Phục thù-Chapter 49-106 Phục thù-Chapter 49-107 Phục thù-Chapter 49-108 Phục thù-Chapter 49-109 Phục thù-Chapter 49-110 Phục thù-Chapter 49-111 Phục thù-Chapter 49-112 Phục thù-Chapter 49-113 Phục thù-Chapter 49-114 Phục thù-Chapter 49-115 Phục thù-Chapter 49-116 Phục thù-Chapter 49-117 Phục thù-Chapter 49-118
Phục thù-Chapter 49-119 Phục thù-Chapter 49-120 Phục thù-Chapter 49-121 Phục thù-Chapter 49-122 Phục thù-Chapter 49-123 Phục thù-Chapter 49-124 Phục thù-Chapter 49-125 Phục thù-Chapter 49-126 Phục thù-Chapter 49-127 Phục thù-Chapter 49-128 Phục thù-Chapter 49-129 Phục thù-Chapter 49-130 Phục thù-Chapter 49-131 Phục thù-Chapter 49-132 Phục thù-Chapter 49-133 Phục thù-Chapter 49-134 Phục thù-Chapter 49-135 Phục thù-Chapter 49-136 Phục thù-Chapter 49-137 Phục thù-Chapter 49-138 Phục thù-Chapter 49-139 Phục thù-Chapter 49-140 Phục thù-Chapter 49-141 Phục thù-Chapter 49-142 Phục thù-Chapter 49-143 Phục thù-Chapter 49-144 Phục thù-Chapter 49-145 Phục thù-Chapter 49-146 Phục thù-Chapter 49-147 Phục thù-Chapter 49-148 Phục thù-Chapter 49-149 Phục thù-Chapter 49-150 Phục thù-Chapter 49-151 Phục thù-Chapter 49-152 Phục thù-Chapter 49-153 Phục thù-Chapter 49-154 Phục thù-Chapter 49-155 Phục thù-Chapter 49-156 Phục thù-Chapter 49-157 Phục thù-Chapter 49-158 Phục thù-Chapter 49-159 Phục thù-Chapter 49-160 Phục thù-Chapter 49-161 Phục thù-Chapter 49-162 Phục thù-Chapter 49-163 Phục thù-Chapter 49-164 Phục thù-Chapter 49-165 Phục thù-Chapter 49-166 Phục thù-Chapter 49-167 Phục thù-Chapter 49-168 Phục thù-Chapter 49-169 Phục thù-Chapter 49-170 Phục thù-Chapter 49-171 Phục thù-Chapter 49-172 Phục thù-Chapter 49-173 Phục thù-Chapter 49-174 Phục thù-Chapter 49-175 Phục thù-Chapter 49-176 Phục thù-Chapter 49-177 Phục thù-Chapter 49-178 Phục thù-Chapter 49-179 Phục thù-Chapter 49-180 Phục thù-Chapter 49-181 Phục thù-Chapter 49-182 Phục thù-Chapter 49-183 Phục thù-Chapter 49-184 Phục thù-Chapter 49-185 Phục thù-Chapter 49-186 Phục thù-Chapter 49-187 Phục thù-Chapter 49-188 Phục thù-Chapter 49-189 Phục thù-Chapter 49-190 Phục thù-Chapter 49-191 Phục thù-Chapter 49-192 Phục thù-Chapter 49-193 Phục thù-Chapter 49-194 Phục thù-Chapter 49-195 Phục thù-Chapter 49-196 Phục thù-Chapter 49-197 Phục thù-Chapter 49-198 Phục thù-Chapter 49-199 Phục thù-Chapter 49-200 Phục thù-Chapter 49-201 Phục thù-Chapter 49-202 Phục thù-Chapter 49-203 Phục thù-Chapter 49-204 Phục thù-Chapter 49-205 Phục thù-Chapter 49-206 Phục thù-Chapter 49-207 Phục thù-Chapter 49-208 Phục thù-Chapter 49-209 Phục thù-Chapter 49-210 Phục thù-Chapter 49-211 Phục thù-Chapter 49-212 Phục thù-Chapter 49-213 Phục thù-Chapter 49-214 Phục thù-Chapter 49-215 Phục thù-Chapter 49-216 Phục thù-Chapter 49-217 Phục thù-Chapter 49-218 Phục thù-Chapter 49-219 Phục thù-Chapter 49-220 Phục thù-Chapter 49-221 Phục thù-Chapter 49-222 Phục thù-Chapter 49-223 Phục thù-Chapter 49-224 Phục thù-Chapter 49-225 Phục thù-Chapter 49-226 Phục thù-Chapter 49-227 Phục thù-Chapter 49-228 Phục thù-Chapter 49-229 Phục thù-Chapter 49-230 Phục thù-Chapter 49-231 Phục thù-Chapter 49-232 Phục thù-Chapter 49-233 Phục thù-Chapter 49-234 Phục thù-Chapter 49-235 Phục thù-Chapter 49-236 Phục thù-Chapter 49-237
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Sắp xếp
 • ...

  Báo cáo

  Thái Ngọc

  2023/04/01 10:54
  E pé bao nhieu tuổi v mng Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  200wonie

  2023/04/01 02:10
  mình cảm giác chap 55 lời thoại của em bé với danh hề ko khớp nhau lắm nhỉ... dịch hơi khó hiểu :< dù bản dịch các chap trc đó rất oke huhu Trả lời
  • my.e

   2023/04/01 05:12
   @200wonie ko phải đâu bạn, dịch đúng á, mình đọc bên tiểu thuyết thì lời thoại danh hài với 200won cx y như vậy á😆Trả lời
   • 200wonie

    2023/04/01 20:37
    @my.e v để mình đọc kỹ lại hơn xíu nữa hihi mơn bạn nhiều nhaTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 54 2023/03/22 14:51
  😅ngầy zậy a zai Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Sadako

  Chapter 54 2023/03/21 01:35
  má cái tướng ngồi bắt chéo chân kiểu mợ tư chưa, mợ tu sảng hehehe Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Jei

  Chapter 54 2023/03/21 00:14
  clm là sảng dữ ch bé ơi =)))))))))) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  có cây cải cúc

  Chapter 54 2023/03/20 22:59
  hê hê hê đoạn đầu 2 nhỏ cuti dễ sợ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Mang Xiao ra đây

  Chapter 54 2023/03/20 22:26
  Húp ngay cho nóng Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  yenica175

  2023/03/13 22:46
  hóng chịt Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  yenica175

  Chapter 53 2023/03/12 22:49
  ủa sao ko chịt Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Myyyy

  Chapter 53 2023/03/11 01:29
  rồi người còn lại là ổng lun ha:)) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Sadako

  Chapter 53 2023/03/11 01:14
  để tóc xuống mặt hơi ngáoo nha a Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chị Em Đam Mỹ

  Chapter 52 2023/03/07 18:03
  đang tới khúc cao trào mà 🥺 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 52 2023/03/02 00:06
  Hóng chap Hai ah chjt nhau =))) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Breryy愛

  Chapter 52 2023/03/01 23:10
  Nào ra chap mới z >:) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Gin Lý

  Chapter 52 2023/03/01 22:39
  chjch nhau nhanh đi hai anh ơiiiiii Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 51 2023/03/01 22:05
  ủa s nhìu tranh k load đc zemo Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 52 2023/03/01 13:36
  hóng aaaaa Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Fish Sau©e

  2023/03/01 08:53
  chap 52 là chương mấy của novel vậy ạ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Hana

  Chapter 52 2023/03/01 05:32
  hóngggg, djt nhau điiii Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Danh hề Yoon Jay x Tề Chu

  2023/02/23 05:30
  vẫn chx có chap :)) Trả lời

Danh sách chương

ebonygo joegilesandthehomewreckers jennahazefan alphagroup-sy drewmartinpercussion augustamiLitia etciisteakhouse pauLrwiLsonjr ghenergysoLutions cameronartgLass giftedsongs madridyou fotopLazza dipiw guvenaLfaromeo apostiLLasenLinea hanciogLuemLak sector-9-Longboards Lucyannechard giovannimuscara c-deveLopers americanenigma bLeuroyaLaussies bLokessportbike creacionespompon