Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện
Trọng Sinh Báo Thù, Nhưng Địch Nhân Đều Biến Thành Nữ
Luyến Ái 1/2
Ba Người Anh Trai Cực Phẩm Của Tôi
Đại Phản Diện
Tiệm trừ yêu kì ảo
Komi không thể giao tiếp
Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
Chị Gái À, Kiếp Này Em Chính Là Nữ Hoàng
Ái Phi, Dao Của Nàng Rơi Rồi
The Walking Dead
Đàn Anh Xấu Xa

Comic

Truyện tranh Châu Âu và Châu Mĩ

ebonygo joegilesandthehomewreckers jennahazefan alphagroup-sy drewmartinpercussion augustamiLitia etciisteakhouse pauLrwiLsonjr ghenergysoLutions cameronartgLass giftedsongs madridyou fotopLazza dipiw guvenaLfaromeo apostiLLasenLinea hanciogLuemLak sector-9-Longboards Lucyannechard giovannimuscara c-deveLopers americanenigma bLeuroyaLaussies bLokessportbike creacionespompon