Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện

Dải hợp âm trên đại dương xanh: Chapter 33

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-0 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-1 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-2 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-3 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-4 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-5 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-6 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-7 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-8 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-9 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-10 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-11 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-12 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-13 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-14 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-15 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-16 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-17 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-18 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-19 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-20 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-21 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-22 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-23 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-24 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-25 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-26 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-27 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-28 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-29 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-30 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-31 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-32 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-33 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-34 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-35 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-36 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-37 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-38 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-39 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-40 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-41 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-42 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-43 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-44 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-45 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-46 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-47 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-48 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-49 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-50 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-51 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-52 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-53 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-54 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-55 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-56 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-57 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-58 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-59 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-60 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-61 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-62 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-63 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-64 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-65 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-66 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-67 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-68 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-69 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-70 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-71 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-72 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-73 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-74 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-75 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-76 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-77 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-78 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-79 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-80 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-81 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-82 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-83 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-84 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-85 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-86 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-87 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-88 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-89 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-90 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-91 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-92 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-93 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-94 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-95 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-96 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-97 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-98 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-99 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-100 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-101 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-102 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-103 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-104 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-105 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-106 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-107 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-108 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-109 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-110 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-111 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-112 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-113 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-114 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-115 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-116 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-117 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-118 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-119 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-120 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-121 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-122 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-123 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-124 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-125 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-126 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-127 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-128 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-129 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-130 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-131 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-132 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-133 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-134 Dải hợp âm trên đại dương xanh-Chapter 33-135
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Sắp xếp
 • ...

  Báo cáo

  Trần Linh

  Chapter 11 2023/05/24 00:50
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ ch*ttrong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  lemon

  2023/05/23 17:56
  emo Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  vy nguyễn lê

  Chapter 16 2023/05/23 14:04
  không dành cho mấy đứa trong sángemo Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 37 <Ss2> 2023/05/17 18:16
  Duma, Hae Soo hồi nhỏ nhìn mặt đchai vc, lớn lên thì nhìn mặt bby qqushsuau iii. Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  lemon

  2023/05/06 19:09
  add oi phan ss2 di a emo Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  lemon

  2023/05/03 19:06
  emo Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Hae Boom

  Chapter 37 <End SS1> 2023/01/17 21:28
  umm thấy có điềm : Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 37 <End SS1> 2023/01/09 12:23
  khép lại phần 1 bằng 1 quả chịch xuyên đe3m, tác giả cũng hiểu hiểu ý ghê. Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 37 <End SS1> 2023/01/08 19:19
  Thui r nghe mùi điềm rùi đó=)) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Sadako

  Chapter 37 <End SS1> 2023/01/08 15:34
  :)) t thấy thêm vài chap H xong end cho r chứ drama gì nũa zị 😂 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 35 2022/12/28 19:32
  cuối cùng thì cún con hae soo cũng gặp anh bé soo yoen rồi 😭😭😭 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  lemon

  2022/12/26 16:16
  emo Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  lemon

  2022/12/25 22:31
  emo Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 34 2022/12/17 20:52
  hhuuhu, thương 2 đứa quá T_T hae soo mau mau dỗ dành bot đi kìa, sao lại để ni mình khóc vậy. Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 34 2022/12/17 20:30
  thòng tim quá, hu hu Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Hà Thu

  Chapter 3 2022/12/07 16:41
  ầu😖 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Aki chan

  Chapter 33 2022/12/07 15:40
  bé top thấy cưng dữ trời Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 32 2022/11/28 18:47
  Đòi chia tay mà sao đi ngang qua shop quần áo thể thao lại dừng lại vậy ahn? nhớ tới con cún tóc hồng à 😭 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Kuro Huỳnh neko

  Chapter 6 2022/11/24 22:05
  nhà rộng như này mà bảo là phòng trọ á 🥹🥲🥲??? dcm lóoo sốc quéee Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Kuro Huỳnh neko

  Chapter 1 2022/11/24 19:17
  "Nếu đã chọn được nhóm thì cho đến tiết học tới đây, các bạn hãy hộp danh sách các thành viên vào nhóm chat kakatalk" cái đoạn này nghe ngượng quá, ad chỉnh lại thành "nếu đã chọn đc nhóm rồi thì cho đến tiết học tiếp theo, các em hãy nộp danh sách các thành viên vào nhóm chat kakatalk nhé" sẽ bớt khựng hơn nhe Trả lời

Danh sách chương

ebonygo joegilesandthehomewreckers jennahazefan alphagroup-sy drewmartinpercussion augustamiLitia etciisteakhouse pauLrwiLsonjr ghenergysoLutions cameronartgLass giftedsongs madridyou fotopLazza dipiw guvenaLfaromeo apostiLLasenLinea hanciogLuemLak sector-9-Longboards Lucyannechard giovannimuscara c-deveLopers americanenigma bLeuroyaLaussies bLokessportbike creacionespompon